Tae-bo

TAEBO je intenzivní skupinové cvičení s hudbou s využitím prvků bojových sportů a umění. TAEBO je určeno opravdu pro každého, kdo chce zlepšit svoji kondici, zhubnout, formovat své tělo, zpevnit se, zesílit, získat flexibilitu a užít si zábavu a vybít se.

 - GET FIT - LOSE WEIGHT - HAVE FUN - BE STRONG 

Pro koho je ETB určeno?

Pro každého :) Každý zdravý klient může trénovat TAEBO, protože TAEBO není výkonnostní sport a nejde o překonávání limitů, časů, porovnávání se s výkony ostatních. Filosofie TAEBO je obsažena ve významu tohoto slova a ve významu jednotlivých písmen slova TAEBO:

T represents total commitment to whatever you do

T znamená totální odevzdání se všemu co dělám

A represents awarness of yourself and the world

A znamená uvědomování si sebe sama a světa

E represents exellence, the truest goal in anything you do

E znamená excelentní přístup ke všemu co člověk dělá

B represents the body as a force for total change

B znamená tělo jako bázi a prostředek k totální vnitřní i vnější změně

O represents obedience to your will and your true desire for change

O znamená otevřenost a poslušnost své vůli ke změně

TAEBO je totální odevzdání se tomu co dělám, uvědomování si role jedince ve společnosti... excelentní přístup ke všemu co dělám. Tělo je zde používáno jako prostředek k poznání a ke změně. Pro dosahování změny a pokroku je zapotřebí především otevřenost a poslušnost, schopnost naslouchat svému tělu.

Neexistuje žádný komerční sport, nevýkonnostní sportovní aktivita, která jde tak hluboko i do mysli člověka a formuje nejen jeho tělo, ale i charakter.

Nesoutěžíme s ostatními, nepoměřujeme síly, jsme sami svým manažerem a trenérem, který určuje jak si dnešní nálož užít. Je jen tady a teď. Lose your fear .

Vy sami si určujete pauzy a poté můžete  opět nastoupit. Žádná choregrafie.... nic... :) technika střídá techniku, kombinace kombinaci. Kdykoliv naskočíte zpět.

Lekce se vyučují ve dvou fázích - INTRO (cca 1x měsíčně) a klasická power hodina.

Překonejte sami sebe a posouvejte hranice svých možností. O tom ETB je.

Úterý od 19:15